Welcome to the “Brews of the Forest of Crooked Logs” site dedicated to nature, history, folk customs, herbs, thoughts and stories from the region of Křivoklátsko, a rich area warm hills, whipped during the winter by freezing winds, exposed rocks, wooded dark foothills, cold valleys and ravines with streams. Křivoklátsko is also a region with special relevance to Iron Age Celts, the golden treasure of Podmokly, the head of Mšecké Žehrovice and the Stradonice oppidum are some of the most significant Celtic artifacts from the European perspective. The Czech royal castle of Křivoklát is the emblem of the entire area. Please see more in the introductory article available in English here.


Zde je posvátný háj, můj Walden, zahrada Epikúrova, keltský nemeton, římský lucus, háj Proveho, svatyně Mocného pána a Květinové paní úsvitu, kde vznikají směsi myšlenek deroucí se z nitra prastarého a neobyčejně rozmanitého hvozdu křivých klád, kde starohory a prvohory obnažují skály plné atomů, prvků vzniklých ve hvězdách, které živí půdu a spolu s vodními toky, zaříznutými údolími a větrem bičovanými plešemi na skalnatých návrších dodávají bohatství zdejším lesům a jejich tvorům. Plody stromů, keřů a bylin pak živí nás samotné a umožňují nám přemýšlet, poznávat svět a radovat se, stejně jako to umožňovaly našim předkům z doby bronzové, doby Keltů a středověkých hradů, kteří tu nechali své poklady, zlaté mince, příběhy a pozůstatky hradišť, které po staletích rozkladu obohatily zdejší přírodu. Myšlenky a zážitky z křivoklátských lesů, úvahy o přírodě, historii, zahradě, zvycích spjatých s koloběhem roku, bylinách, vědě a filozofii, příběhy a výhledy do budoucna, to vše zde naleznete. 😊

Příspěvky

Články

Jaro v luhu (19/04/2023) - Luh je potřeba si užít, než zaroste kopřivami. Díky zachovanému přirozenému toku a padlým stromům je možné suchou nohou přecházet z jednoho břehu na druhý. Pomalu už budou kvést střemchy, které už před několika týdny měly spolu s bezy listy jako první, a obojí, jak jejich brzké listy, tak květy, je každoroční opravdová krása. Samozřejmě už kvetou i […]
Trnový loužek (7/01/2023) - Trnový loužek … … místo většině návštěvníků skryté, kousek od našeho domu, kde jsem se před pár lety brodil v propadající se zemině s dcerou v nosítku … … co je na tomto místě úžasné, tedy pokud i za nejparnějšího léta nejste milovníci chladu a dorážejících komárů, jsou především místní staré jedle, které odolaly chřadnutí typickému pro začátek […]
Podzimní den (17/10/2022) - Rád bych vám krátce popsal jeden náš podzimní den. Jak jistě víte, během podzimu dochází k rozvoji různých nemocí z důvodu nedostatku vitamínů, především D a C, topení a shromažďování se převážně ve vnitřních prostorách, kde se nemoci snadno šíří. S tím nám vedle doplňování vitamínů, minerálů a ohleduplnosti mohou pomoci i některé recepty. Například je dokázáno, že […]
O stránce „Křivoklátští bohové“ (4/10/2022) - Stránku „Křivoklátští bohové aneb o zosobnění krajiny“ jsem napsal proto, abych blíže popsal některé postavy, které uvádím ve svých příbězích. Tyto postavy pochází z evropské tradice, především baltoslovanské a keltské, neboť se jedná o jediná dvě etnika, která Křivoklátsko dlouhodobě obývala a která známe alespoň nějakým jménem. Nicméně mým záměrem však není pouze poukázat na minulost, […]
Co s jablky? (10/09/2022) - Často se nejen nám začátkem podzimu stává, že se i na menších jabloních během pár týdnů urodí tolik jablek, že je nestačíme zpracovat. To je ovšem velká škoda. Naštěstí existuje velmi rychlý recept, jak jablka zpracovat s použitím odšťavňovače, který si můžete vzít ven na zahradu a nemusíte se tak ani obtěžovat s úklidem zbytků. Stačí vám […]
Odstíny červeně (5/09/2022) - Tolik odstínů červeně, je jedině v čase sklizně, když síla sestoupí, z koruny lípy. Brzy zjara jako míza, ze země stoupala, bílé květy keřům odít umožnila. V létě stoupala do korun, jabloní, lip a jeřábů však teď, začátkem podzimu, sestupuje z kmene dolů. Cestou potká opět keře, hlohy z jara bílé jsou teď plodů plné, obtěžkané díky síle. Šípky […]
Čtyři rychlé recepty pozdního léta (24/08/2022) - Rád bych vám nyní představil čtyři tipy, jak rychle použít některé z plodů pozdního léta. Jako rodič dvou malých dětí nemám v podstatě čas na nic, nemluvě o nějakém společenském životě, ovšem následující recepty zaberou pouze pár minut a je možné je připravit s pomocí dětí. Pokud máte více času, můžete samozřejmě následující plody použít do salátů, na […]
Náboženství Polabských Slovanů v českých zemích: Srovnání Retry, Arkony, Kouřimi a Velízu (11/07/2022) - Představte si dřevěný chrám, který je dostatečně veliký na to, aby na jednu stranu pojal mnoho barevných dřevěných soch bohů, na stranu druhou mohl sloužit jako sněmovní místo lidí z okolních vesnic. Poblíž chrámu se nachází posvátné jezero obklopeno posvátnými háji a starými lesy. V místě se pak nachází alespoň jedna vícehlavá socha boha spojovaného s plodností i […]
Bealtaine na Křivoklátsku (30. 4. 2022) (1/05/2022) - Bealtaine, keltský svátek nového života, je období, které se nejen na Křivoklátsku projevuje bujením stromů, keřů a bylin. Záběry pochází z Velké Bukové a Městečka u Křivoklátu ze dne 30. 4. 2022.
Propadený zámek (16/04/2022) - Propadený zámek, hradiště z doby bronzové, možná keltské, a raně středověké, stejně jako ostatní křivoklátská hradiště stavebně neobvyklé. Stálo na skalnaté ostrožně uprostřed lesnaté stráně, na kterou se mi naskýtal pohled každý den, když jsme sem jezdili na chatu. Je to kousek od luhu, kam jezdil se svými rodiči malý Ota Pavel, který zdejší stráň ve […]
Když se jaro probudí (15/04/2022) - Když se jaro probudí v našich končinách, první listy zazáří ve svěžích barvách. Zeleň střemchy v oválné koruně, bělost trnky na lesní mýtině. Pod stromy kráčí pradávná bohyně, paní květů, úsvitu, vypadá nevinně: Jako bílý květ na keřích, v lese, pod korunami bez listí, s pupeny nese se. Bzukot včel, zlatý pyl, svěží vánek, řeky vzdych, červánků svit, sladký […]
Velká lánská loupež: Příběh o pletichách pánů Brambory, Prasete a Bělouše (4/04/2022) - „Tak tedy pravil Zeus, však Athéna odpověděla: Otče, já nehodlám nikdy jít myším, budou-li v tísni, na pomoc, protože časem mi natropí nemálo zlého, obětní vínky kazí a lampy, jak na olej chodí. Zvláště však vzbudily tím můj hněv, co mi provedly jednou: rozhlodaly mi řízu, s níž nemalou práci jsem měla, dlouhou osnovu spředla a tkala […]
Vrba a zvyky s ní spojené (2/04/2022) - Vrba je hojná, vitální rostlina, která se nachází především v luzích a podél vodních toků. I když se u nás přirozeně vyskytuje více než dvacet jedna druhů vrb a jejich kříženců, nejznámější a nejběžnější jsou vrba jíva a vrba bílá. Kvůli své vitalitě se vrby často v určité výšce řezaly, aby pak na místě řezu hojně tvořily […]
První jarní květy v lesích u Křivoklátu (30/03/2022) - Jaro se v křivoklátských lesích ohlašuje květem prvních bylin, které se snaží využít dostatek slunečního světla před tím, než se stromy zahalí do svěže zeleného listí. V místních dubohabřinách a bučinách se jedná především o jaterníky, plicníky, sasanky, dymnivky, křivatce a hrachory. Jaterník podlíska má krásné fialové květy, které v záplavě spadaných listů z minulého roku vysloveně září. Jeho […]
Proč si přejeme veselé Vánoce a šťastný Nový rok? (16/12/2021) - Proč si přejeme veselé Vánoce a šťastný Nový rok? Z jakého důvodu se v minulosti peklo sladké pečivo, které se rozdávalo při obchůzkách? Jak vznikly koledy? Proč si vlastně dáváme dárky? „‚Proč však na Nový rok se říkají radostná slova, proč si vzájemná přání sdělujem všichni v ten den?‘ Jánus, opřený o hůl, již v pravici svíral, děl na […]
Příroda a kultura (9/11/2021) - V minulosti si většina lidí myslela, že z kultury vznikla příroda. Představovali si nějaké božstvo, které uvažovalo podobně jako lidé a mělo své kulturně podmíněné morální hodnoty, které si vynucovalo. Toto božstvo prvotní kultury pak stvořilo nebo uspořádalo svět, zemi, nebe, slunce, měsíc, hvězdy, ale i řeky, stromy, zvířata a lidi. Pokud se jednalo o víc […]
Ozvěny lesa v nás (28/10/2021) - Nejdůležitějším smyslem pro člověka je zrak, naopak třeba pro psa je to čich. Část mozku, která u psa zpracovává čichové vjemy, má objem cca 0,18 cm3, zatímco u člověka pouze cca 0,06 cm3, byť je náš mozek celkově zhruba desetkrát větší než mozek psí. Nos psa je zvlhčován sekretem, který umožňuje rozpuštění a lepší zachycení […]
Mytologie, kybernetická bezpečnost a tvorba příběhů (28/10/2021) - Krátce vám nyní popíšu průběh jednoho svého pracovního dne, který se v ničem významném neliší od dnů ostatních. Ponořen do představ a myšlenek stojím před řekou smrti, která podle řecké mytologie odděluje svět živých od světa mrtvých. Dívám se na její hladinu a snažím se porozumět všem varováním, které do ní zapsali lidé přede mnou. Řeka […]
Vznik prvků vesmíru, přírodní děje a představy o bozích (4/10/2021) - „Ve středu světa dub stojí, do každé chalupy jeho větvičky visí.“– lidové přísloví Na počátku byl pohyb, tak silný, že se i ty nejmenší částice rozprskly všemi směry, do čtyř světových stran, které tímto pohybem vznikly. Dalo by se říci, že v tuto chvíli začal růst strom světa, o kterém vypráví lidová přísloví. Semínko tohoto stromu […]
Křivoklátsko, druhy krajiny a Naturalis historia od Plinia staršího: jak spolu souvisí a co Římanům unikalo? (28/09/2021) - Gaius Plinius Secundus (cca 23 – 24. 8. 79) vytvořil na svou dobu neobyčejně obsáhlé a komplexní dílo o přírodě s názvem Naturalis historia, které svým rozsahem znalostí nebylo lidstvo schopno překonat po další téměř tisíciletí a půl. Plinius zemřel pravděpodobně na udušení při zkáze Pompejí, když se z lávou a sopečným kouřem zničeného města snažil zachránit poslední obyvatele. […]
Společný předek (27/09/2021) - Šel jsem místy, kudy kráčeli už mí dědové. Cítil jsem, jako by stáli při mně a dívali se. Bylo po dešti. Tmavě zelené bukové lístky zachytily kapky vody, které mi dopadaly na tvář. Zastavil jsem se a z jednoho listu se napil. Pocítil jsem sílu a touhu po bližším spojení s okolním světem. Všichni jsme příbuzní, před […]
Les, atomismus a politika: jdou k sobě? (12/09/2021) - Lesy jsou složité a nádherné systémy plné vztahů mezi rostlinami, houbami, živočichy, bakteriemi a mnohými dalšími živými tvory. Pro rozšíření našeho poznání o lesích nám může pomoci antický atomismus, který kromě zkoumání přírody jako takové zdůrazňoval, že svět se na různých úrovních skládá z takzvaných atomů. Ty můžeme vnímat nejen v dnešním slova smyslu, ale také ve […]
O Květinové dívce (10/09/2021) - Lidé si odjakživa vyprávěli příběhy, které jim pomáhaly chápat svět kolem. Ať už se jednalo o přízraky z bažin, pověsti o nichž měly lidi odradit od chození na nebezpečná místa, kde mohli utonout či chytit malárii. Nebo o příběhy o mluvících užitečných rostlinách, které lidi zbavily trápení. Přinejmenším od doby bronzové si naši přímí předkové vyprávěli […]
Volání lesa (15/08/2021) - Vše začalo jedné úplňkové noci, kdy se mi zdál podivný sen. Uprostřed tmavé mýtiny stál ohromný strom, který se větvemi dotýkal samotných nebes. Z jeho nitra ke mně přicházely hlasy, tiché a jemné jako vánek, který pohyboval olistěnými větvemi nade mnou. Ze slov jednoho z hlasů se mi zdálo, že mluví gaelsky. „Lughaidh!“ znělo temně a pořád […]
Lesy a doba vodíková (13/08/2021) - Bouře se blíží, všichni cítíte vlhkost a tlak, který se snáší z korun vysokých lip, těch lip, jejichž plody ještě včera plnily břicho osamělému zubrovi. Lidská noha sem málokdy vstoupí, ale dnes jste tu vy, davy prostých vesničanů, které se nebojí hlubin lesa ani nadcházející bouře. Přišli jste za mnou, napůl slepým starcem, abyste si vyslechli […]