Prostředí 🌱

Lípa srdčitá neboli malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a jejich kříženec lípa obecná (Tilia × vulgaris) jsou velmi významné stromy našich lesů. Nejčastěji ji najdeme v suťových nebo bukových lesích, ale také v dubohabrových lesích a na okraji lužních lesů. Listy lípy obsahují velké množství vápníku, který lípa svými kořeny získává z hlubších vrstev půdy. Díky tomu mohou na jejích spadaných listech žít někteří spíše vápnomilní živočichové, i když je okolní prostředí jinak na živiny chudé. 🐌

Lípa nabývá mnoha tvarů, v temných bučinách je menší a rozkládá větve do šířky, naopak na okraji louky nebo uprostřed vesnice dorůstá úctyhodných rozměrů a věku. Lípa je tak naším nejčastěji zastoupeným památným stromem spjatým s nějakým příběhem.

Lípa je významná medonosná rostlina a množstvím květů obsazených včelami se jí málokterá rostlina vyrovná. Snadno obráží z výhonků a zvláště v suťových lesích nebo na podmáčených půdách můžeme spatřit lípu s mnoha kmeny, které z těchto výhonků vznikly. Stejně jako habr, dub nebo vzácněji buk byla lípa v minulosti součástí pařezin, z nichž se pravidelně několikaleté výhonky osekávaly a poté používaly na otop. Lipové dřevo je měkké a oblíbené řezbaři podobně jako na severu dřevo březové. 🪵

Popis 🌸

Lípa má srdčité listy s řapíkem, zvrásnělou borku a zlatožluté voňavé květy s listenem. Plodem je malý kulatý oříšek, často prázdný. Lípa patří do čeledi slézovité stejně jako slézy, proskurník, topolovka, kakaovník, bavlník a další. Květy lípy milují včely.

Léčivé vlastnosti ❤️‍🩹

🤧 Potopudný účinek, uvolňuje křeče v trávicím ústrojí (díky rostlinným slizům a flavonoidům)[1]JAHODÁŘ, L.; Farmaceuticky významné semenné rostliny. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-4952-8.

🌡️ Při horečnatých onemocněních

😒 Na uvolnění při nespavosti nebo podráždění

🍲 Zrychluje trávení

Lípa obsahuje větší množství účinných rostlinných slizů a tříslovin. Květy kromě těchto látek navíc obsahují různé organické kyseliny. Listy jsou bohaté na minerály.

Jak ji používali naši předci 🏛️

Dříve lidé pili čaj z květů lípy a květů bezu místo čaje. Nálev z květů lípy také pod ručníkem inhalovali proti rýmě. Květy se měly sbírat co nejdříve po rozkvětu, aby obsahovaly co nejvíce zdravého pylu. Listy lípy se používaly v obkladech proti kožním potížím.

Lípa je spolu s dubem, lískou a jabloní často zmiňovaná v pohádkách. V baltských zemích byla lípa spjata s věštěním a sudičkami.

Zadání přes Křivobjevy 📱

🤔 Druh objevu: Strom

🍃 List: Srdčitý nebo vejčitý

📙 Jak se to jmenuje? lípa srdčitá

🌍 Prostředí (obvykle): Bukový les nebo Suťový les nebo Dubový les nebo Vesnice nebo město

Data z Křivobjevů jsou dostupná pod licencí CC BY-SA 4.0

Poznámky

Poznámky
1 JAHODÁŘ, L.; Farmaceuticky významné semenné rostliny. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-4952-8.