0,00 

„Dubový les má svou nezaměnitelnou podobu. Je to z toho důvodu, že je světlejší než les bukový, jedlový a často i lužní. Zvláště teplomilné doubravy na okrajích skalních strží, kde přechází v lesostepní pleše, vytváří nádherné bylinné patro. Tam se ve kmenech starých stromů vyvíjejí roháči, naši největší brouci. Na hlubších půdách tvoří duby spolu s habry takzvané dubohabřiny, už poněkud temnější lesy, kde duby svými větvemi sbírají sluneční světlo z výšin, zatímco habry se plazí pod nimi, rostou více do šířky, a nasávají světlo z mezer mezi duby.

Tyto habrové doubravy, které jsou na Křivoklátsku dodnes hojné, nazýváme hercynskými nebo černýšovými, neboť se v nich krásný dvoubarevný černýš hajní vyskytuje, stejně jako třeba bílá sasanka hajní. V hloubi lesa se pak duby vystřídají s buky, habry pak s lípami a javory, aby se postupně změnily v květnaté bučiny. Naopak směrem do údolí převáží kromě habrů, javorů a lip i jilmy a jasany, zatímco duby a buky ustoupí do pozadí a svou velmi řídkou přítomností uvolní prostor suťovým lesům.“

Nejkrásnější cesta světa, Přemysl Lúa Černý

Toto zamyšlení si můžete přečíst též v podobě článku zde: Nejkrásnější cesta světa

Ke stažení zdarma.

Kategorie:

Popis

„Dubový les má svou nezaměnitelnou podobu. Je to z toho důvodu, že je světlejší než les bukový, jedlový a často i lužní. Zvláště teplomilné doubravy na okrajích skalních strží, kde přechází v lesostepní pleše, vytváří nádherné bylinné patro. Tam se ve kmenech starých stromů vyvíjejí roháči, naši největší brouci. Na hlubších půdách tvoří duby spolu s habry takzvané dubohabřiny, už poněkud temnější lesy, kde duby svými větvemi sbírají sluneční světlo z výšin, zatímco habry se plazí pod nimi, rostou více do šířky, a nasávají světlo z mezer mezi duby.

Tyto habrové doubravy, které jsou na Křivoklátsku dodnes hojné, nazýváme hercynskými nebo černýšovými, neboť se v nich krásný dvoubarevný černýš hajní vyskytuje, stejně jako třeba bílá sasanka hajní. V hloubi lesa se pak duby vystřídají s buky, habry pak s lípami a javory, aby se postupně změnily v květnaté bučiny. Naopak směrem do údolí převáží kromě habrů, javorů a lip i jilmy a jasany, zatímco duby a buky ustoupí do pozadí a svou velmi řídkou přítomností uvolní prostor suťovým lesům.“

Nejkrásnější cesta světa, Přemysl Lúa Černý

Název: Nejkrásnější cesta světa (krátké zamyšlení)
Autor: Přemysl Lúa Černý
Počet stran (e-kniha): 39 stran
E-kniha dostupná ve formátech: PDF, AZW3 (Kindle), EPUB, MOBI
Jazyk: čeština
Vydal autor v roce 2024.

Toto zamyšlení si můžete přečíst též v podobě článku zde: Nejkrásnější cesta světa