„Jiné podmínky panují na suchomilných trávnících, křivoklátských pleších a lesních okrajích. Vyskytují se zde vzácné druhy dřepčíků, mandelinek a krytohlavů. Z motýlů pak otakárek fenyklový, otakárek ovocný, bělopásek dvouřadý a další. Z plazů se v lesostepích hojně vyskytují ještěrka zelená a užovka hladká, ptactvo zastupují například pěnice hnědokřídlá, pěnice vlašská a ťuhýk obecný.“ – Úvod: Příběh Hvozdu, Křivoklátské směsi, Přemysl Lúa Černý

„Vysoko nad nimi pak uprostřed lesostepních vrchů voní mateřídouška, jejíž vůně se nese přes okolní skály a zalesněná údolí. Přesně takový obraz si vybavím, když se řeknou silice a hořčiny. Jde o různé látky, které nám připomínají teplé voňavé léto.“ – Silice a hořčiny neboli O mateřídoušce a řebříčku, Poklady světa rostlin, Přemysl Lúa Černý

Mapa objevů pro lesostepní pleš
zadaných přes aplikaci Křivobjevy:

Data z Křivobjevů jsou dostupná pod licencí CC BY-SA 4.0