Křivoklaij, the Křivoklát Forest Guardian, is a tool designed to help protect the forests of Křivoklátsko. It consists of a collection of smaller applications, most of which fall under the category of artificial intelligence. Its most interesting part is dedicated to text processing, studying the effects of weather, and computer vision.

Křivoklaij regularly downloads data entered via Křivobjevy, which it then reviews and, depending on the environment, corrects or supplements the names of the discoveries.

It also downloads weather data from public databases, including both historical data and forecasts. Based on all this information, it conducts statistical analysis between various parameters of discoveries and weather, such as the relationship between temperature and plant flowering.

The capabilities of Křivoklaij are still in their early stages, as they primarily require data from Křivobjevy for learning. Therefore, I ask that you contribute your own discoveries in Křivobjevy to help it eventually produce relevant and interesting results.

Its current capabilities include:

  • Predicting linear and periodic trends based on nature and weather data
  • Classifying photographs using convolutional neural networks, for example, to identify species
  • Detecting anomalies and classifying objects in photographs using DETR and SAM transformers, such as identifying signs of disease, nutrient deficiencies, or overlapping species in a single image
  • Simulating species spread and predicting population gradients (e.g., of pathogens) using genetic programming
  • Utilizing data from public databases, such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
  • Analyzing text and searching for keywords
  • Processing Křivobjevy entries and survey responses
  • Creating exports, charts, and other visualizations

The plan includes the development of models for working with images and incorporating additional models. Furthermore, it involves integrating language models and presenting outputs from Křivobjevy in virtual reality.


 

Křivoklaij, celým názvem Křivoklátský lešij, je nástrojem, jehož dlouhodobým účelem je pomoci nám všem chránit lesy křivoklátské. Jedná se o soubor menších aplikací, z nichž většina patří do takzvané umělé inteligence. Nejzajímavější jeho část se tak věnuje zpracování textu, zkoumání vlivu počasí a počítačovému vidění.

Křivoklaij pravidelně stahuje data zadaná přes Křivobjevy, které zároveň prochází a v závislosti na daném prostředí opravuje či doplňuje názvy objevů.

Rovněž z veřejných databází stahuje data o počasí, a to jak historická, tak i předpovědi. Na základě všech těchto informací pak provádí statistickou analýzu mezi různými parametry objevů a počasí, například vztah mezi teplotou a kvetením rostlin.

Dovednosti Křivoklaije jsou zatím v samých počátcích, neboť ke svému učení vyžadují především data z Křivobjevů. Proto vás prosím, abyste sami svými objevy přispívali a pomohli mu tak jednou vytvářet relevantní a zajímavé výsledky.

Mezi jeho schopnosti zatím patří:

V plánu je rozvoj modelů pro práci s obrázky a zapojování modelů dalších, dále pak integrace jazykových modelů a prezentace výstupů z Křivobjevů ve virtuální realitě.

Křivoklaije podporují: Seznam dárců a přátel 🤗