O prostředích

Mým dlouhodobým snem je porozumět vztahům v různých společenstvech a prostředích. Jak se ovlivňují bukové lesy a teplomilné doubravy? Jaké druhy se mezi nimi přesouvají a jak se proměňují napříč lety a ročními obdobími? ☀️🌪🌳😊 Výstupy z Křivobjevů jsou přesně těmto otázkám přizpůsobené, ovšem je nutné nasbírat dostatečné množství objevů z různých let, období, prostředí […]

Pojďme společně hledat slunovratové bylinky!

Kolem letního slunovratu začínají kvést rostliny, které mají příznivý vliv na naši mysl. V novověku byly známy jako svatojánské byliny a v tuto dobu měly mít největší sílu. Je to zároveň doba, kdy tyto rostliny poprvé vykvetly a v květech se tak mělo nacházet nejvíce účinných látek. Sběr bylin o slunovratové noci, koupání, očistné ohně, […]