0,00 

Dlouho se lidé snažili přijít na to, jak svět kolem nich vznikl, proč vidí na nebi hvězdy a proč je život kolem tak pestrý, plný květin, lesů a zvědavých zvířat. Během posledních několika desítek let se v odpovědích na tyto a mnohé další otázky týkající se našeho kouzelného světa vynořují takzvané čtyři síly, které stojí za veškerými proměnami vesmíru. Jejich součinností pod vedením silné síly vznikají v nitru hvězd, při jejich výbuchu a srážkách směsi prvků a kovů, což je schopnost, kterou si přáli osvojit staří alchymisté.

Slabá síla nás dovede k těm nejpodivnějším záhadám vesmíru. Vysvětlí nám, proč Slunce vlastně svítí a Země uvnitř žhne, jak mohl v zásaditých průduších na dně moře vzniknout život a proč si každá naše buňka v sobě upomínku na toto prostředí stále udržuje. Elektromagnetická síla nám ukáže, jak tak zdánlivě vzdálené jevy jako světlo, elektřina, magnetismus a vlastnosti chemických prvků mohou mít stejný základ. Gravitační síla nám vysvětlí, proč jsou hmota a energie jen dvě strany stejné mince a z jakého důvodu se jejich působením prostor smršťuje, čas zpomaluje a proč vlastně existuje směr času od minulosti po budoucnost.

Čtyři síly nám představí vznik přírodních zákonů a kvantových polí, jež jsou z našeho pohledu těmi opravdovými věčnými a všudypřítomnými entitami, které si lidé po celá tisíciletí přáli najít. Byť jsou jiné podstaty, nemají lidské myšlení a nezajímá je náš osud, jsou to právě čtyři síly, které nás dokáží dostat ke zdánlivému počátku a konci vesmíru.

Tento krátký úvod do základní podstaty našeho světa je doplněn zážitky a fotografiemi z křivoklátských lesů.

Ke stažení zdarma. Odkaz ke stažení vám dorazí na e-mail.

Kategorie:

Popis

Dlouho se lidé snažili přijít na to, jak svět kolem nich vznikl, proč vidí na nebi hvězdy a proč je život kolem tak pestrý, plný květin, lesů a zvědavých zvířat. Během posledních několika desítek let se v odpovědích na tyto a mnohé další otázky týkající se našeho kouzelného světa vynořují takzvané čtyři síly, které stojí za veškerými proměnami vesmíru. Jejich součinností pod vedením silné síly vznikají v nitru hvězd, při jejich výbuchu a srážkách směsi prvků a kovů, což je schopnost, kterou si přáli osvojit staří alchymisté.

Slabá síla nás dovede k těm nejpodivnějším záhadám vesmíru. Vysvětlí nám, proč Slunce vlastně svítí a Země uvnitř žhne, jak mohl v zásaditých průduších na dně moře vzniknout život a proč si každá naše buňka v sobě upomínku na toto prostředí stále udržuje. Elektromagnetická síla nám ukáže, jak tak zdánlivě vzdálené jevy jako světlo, elektřina, magnetismus a vlastnosti chemických prvků mohou mít stejný základ. Gravitační síla nám vysvětlí, proč jsou hmota a energie jen dvě strany stejné mince a z jakého důvodu se jejich působením prostor smršťuje, čas zpomaluje a proč vlastně existuje směr času od minulosti po budoucnost.

Čtyři síly nám představí vznik přírodních zákonů a kvantových polí, jež jsou z našeho pohledu těmi opravdovými věčnými a všudypřítomnými entitami, které si lidé po celá tisíciletí přáli najít. Byť jsou jiné podstaty, nemají lidské myšlení a nezajímá je náš osud, jsou to právě čtyři síly, které nás dokáží dostat ke zdánlivému počátku a konci vesmíru.

Tento krátký úvod do základní podstaty našeho světa je doplněn zážitky a fotografiemi z křivoklátských lesů.

Obsah:
Proč je světlo svázané s elektřinou
Proč Slunce svítí a Země uvnitř žhne
Proč se hmota nerozpadne a jaké jsou její počátky
Proč jsou prostor a čas jedním
Proč se vesmír a život v něm vyvíjí

Název: Čtyři síly vesmíru
Autor: Přemysl Lúa Černý
Počet stran (e-kniha): 54 stran
E-kniha dostupná ve formátech: PDF, AZW3 (Kindle), EPUB, MOBI
Jazyk: čeština
Žánr: populárně naučný příběh
Vydal autor v roce 2024.

Ke stažení zdarma. Odkaz ke stažení vám dorazí na e-mail.