Zavírám les

Jdete stále hlouběji do lesa, do nitra skutečnosti, až se dostanete na vrchol k místu, které vám poskytne nadhled a spojí vás s celým světem. Co se asi honilo hlavou lidem na přelomu letopočtu, takzvaným Keltům, po jejichž odchodu se Křivoklátsko jako kouzelný les na bezmála tisíc let uzamklo? Zavírám, zavírám les, aby sem nikdo […]

Mlžná řeka Berounka

V dáli jsem spatřil zákruty řeky obklopené skalami. Na podmáčené louce se do výše zvedaly první rostliny, které nesměle hleděly na pupeny stromů nacházející se na okraji lesa. Navzdory kráse začínajícího jara se ve vzduchu vznášel divný pocit, který mi chtěl něco sdělit. Kdybych měl čas a prozkoumal celé okolí od drobných bahnitých tůní, proudu […]

O budoucnosti křivoklátské přírody

Jaro je zkrátka nádherné. Příroda se doslova mění před očima a bylinky, které před několika dny nebyly vidět, už kvetou krásnými barvami. Dnes jsem si vzpomněl na přírodovědce Vojena Ložka, který byl autoritou snad pro všechny naše biology, ale i (nejen křivoklátské) lesníky, ochranáře a další lidi. Jeho autorita však neplynula z funkce nebo postavení, […]

O paní úsvitu

Když se cítím nesvůj, má mysl uniká do jiných světů. Našim předkům pomáhalo polidšťování přírody vyhnout se nebezpečným místům a najít zdroje potravy. Ať už se jedná o příšery z bažin nebo o bohyni úrody ukazující sladké ovoce, díky podobným představám snáze přežili. Navzdory tomu, že se v okolním světě tyto představy ve skutečnosti nenachází, […]

O spletitosti lidské mysli

Nečekanou událostí, která postihla české země, byla náhlá smrt krále Přemysla II. v roce 1278. Samozřejmě dnes víme, že se k události podobného druhu schylovalo už delší dobu, neboť králi samotnému rostla mezi českou šlechtou opozice. Tento článek se však netýká pletich našich středověkých předků, ale obecných lidských vlastností, které se projevily na osudu dívky […]

Instagram 9-10/2023

Les Les není jen prostředím v pravém slova smyslu, které doslova pohltí naše smysly, ale zároveň je klíčem k naší budoucnosti. O mnohých látkách, které dokážou trávit plasty nebo které nám mohou pomoci léčit obtížné nebo dosud neléčitelné nemoci, skoro nic nevíme, ale tušíme, že tam hluboko v lesích jsou. Vždyť život měl na jejich […]

O stránce „Křivoklátští bohové“

Stránku „Křivoklátští bohové aneb o zosobnění krajiny“ jsem napsal proto, abych blíže popsal některé postavy, které uvádím ve svých příbězích. Tyto postavy pochází z evropské tradice, především baltoslovanské a keltské, neboť se jedná o jediná dvě etnika, která Křivoklátsko dlouhodobě obývala a která známe alespoň nějakým jménem. Nicméně mým záměrem však není pouze poukázat na […]

Náboženství Polabských Slovanů v českých zemích: Srovnání Retry, Arkony, Kouřimi a Velízu

Představte si dřevěný chrám, který je dostatečně veliký na to, aby na jednu stranu pojal mnoho barevných dřevěných soch bohů, na stranu druhou mohl sloužit jako sněmovní místo lidí z okolních vesnic. Poblíž chrámu se nachází posvátné jezero obklopeno posvátnými háji a starými lesy. V místě se pak nachází alespoň jedna vícehlavá socha boha spojovaného […]

Propadený zámek

Propadený zámek, hradiště z doby bronzové, možná keltské, a raně středověké, stejně jako ostatní křivoklátská hradiště stavebně neobvyklé. Stálo na skalnaté ostrožně uprostřed lesnaté stráně, na kterou se mi naskýtal pohled každý den, když jsme sem jezdili na chatu. Je to kousek od luhu, kam jezdil se svými rodiči malý Ota Pavel, který zdejší stráň […]