„Javory a lípy se kroutily mezi duby, buky a borovicemi. Statné stromy tam stály jako téměř nesmrtelní mudrci, kteří nikomu nedovolovali přistoupit k lesním tajemstvím. Potůček byl plný ryb a švitoření vln. Hana kráčela vodami, které jí připomínaly ty, podle kterých byla pojmenovaná. Tento potok byl však divoký a široký.“ – Kapitola třetí: Poznejte sami sebe, Křivoklátské směsi, Přemysl Lúa Černý

„V původních lesích tvořily lípy důležitou součást zvláště suťových lesů, bučin nebo doubrav a mají schopnost opadem listů zúrodňovat půdu díky vysokému obsahu vápníku v listech. Plody byly součástí potravy například zubrů. Lípa je úplně tím nejčastějším památným stromem spjatým s nějakým příběhem.“ – Kapitola šestá: Lékaři, hutníci a děje přírody, Křivoklátské směsi, Přemysl Lúa Černý

Mapa objevů pro suťový les
zadaných přes aplikaci Křivobjevy:

Data z Křivobjevů jsou dostupná pod licencí CC BY-SA 4.0