„Nesmrtelnost je o poznání toho, jak náš svět i celý život vzniká. Prvky vesmíru nezmizí s naším skonem, ale vzduchem, vodou a zemí dají život novým bytostem. To se děje pořád, i za našeho života. Naše tělo po částech neustále umírá a obnovuje se, my umíráme a rodíme se. Tebe sem zavedly byliny, kamejky, plicníky, kyčelnice a samorostlíky, jejich všestrannost, působení na naše zdraví a mysl. Kdysi ses ptala, jak je to možné, a dostala jsi odpověď. Všechny podoby života se navzájem ovlivňují, vždyť jsou tvořené podobnými látkami.“ – Kapitola pátá: O půvabu slunce a květin, Křivoklátské směsi, Přemysl Lúa Černý

Objevy za rok 2024
Počet objevů za duben: 75
Počet objevů za květen: 47
Počet objevů za červen: 55
Počet objevů za červenec: 31

Zadejte nový objev 😍

Zadat nový objev můžete v aplikaci pro Android nebo na webu.

Hledáte inspiraci pro zadávání objevů? Přečtěte si Otázky a odpovědi nebo navštivte skupinu Křivobjevy.

Mapa objevů 🗺️

Data z Křivobjevů jsou dostupná pod licencí CC BY-SA 4.0

Křivobjevy podporují: Seznam dárců a přátel 🤗