Stránku „Křivoklátští bohové aneb o zosobnění krajiny“ jsem napsal proto, abych blíže popsal některé postavy, které uvádím ve svých příbězích. Tyto postavy pochází z evropské tradice, především baltoslovanské a keltské, neboť se jedná o jediná dvě etnika, která Křivoklátsko dlouhodobě obývala a která známe alespoň nějakým jménem. Nicméně mým záměrem však není pouze poukázat na minulost, ale i na to, jak nás tyto postavy mohou inspirovat, například v objevování podstaty světa, což známe už u řeckých atomistů. Bez původních příběhů o ohni a vodě, živlech a šťastných lidech (Hyperborejci apod.) by jejich učení nevzniklo.

Mnoho z původních představ je zachováno v lidových představách zaznamenávaných od středověku, především ale pak v období romantismu. Vzájemným porovnáním představ různých evropských národů od těch nejstarších dob je možné dojít k určitým sdíleným představám, na kterých je možné dále pracovat. Lidové tradice ovšem šly vlastním směrem a nelze například postavy zaznamenané v pohádkách ztotožnit s konkrétními představami bohů z minulosti, byť některé výjimky zde jsou, pokud známe vývoj dané pohádky od antiky přes středověká exempla až po dnešek. Křivoklátské pověsti různé takové postavy zmiňují a potřeboval jsem rámec, do kterého bych je mohl zasadit, což je také jeden z důvodů k napsání stránky o nich. Navíc stránka na příkladech ukazuje, jak je možné takový rámec vytvořit a stvořit si bohy vlastní.