Mým dlouhodobým snem je porozumět vztahům v různých společenstvech a prostředích. Jak se ovlivňují bukové lesy a teplomilné doubravy? Jaké druhy se mezi nimi přesouvají a jak se proměňují napříč lety a ročními obdobími? ☀️🌪🌳😊

Výstupy z Křivobjevů jsou přesně těmto otázkám přizpůsobené, ovšem je nutné nasbírat dostatečné množství objevů z různých let, období, prostředí a počasí. Data z celosvětové databáze biodiverzity jsou z hlediska jednoho regionu velmi kusá, proto si musíme pomoci sami. Samozřejmě pokud budete chtít Křivobjevy používat, můžete zadávat objevy z kterékoli místa na Zemi, nejen z Křivoklátska. 🙂