Mlžná řeka Berounka

V dáli jsem spatřil zákruty řeky obklopené skalami. Na podmáčené louce se do výše zvedaly první rostliny, které nesměle hleděly na pupeny stromů nacházející se na okraji lesa. Navzdory kráse začínajícího jara se ve vzduchu vznášel divný pocit, který mi chtěl něco sdělit. Kdybych měl čas a prozkoumal celé okolí od drobných bahnitých tůní, proudu […]

Mezi světy: slivoň a střemcha

Přímo nad naším domem se nachází hranice mezi světy, na níž vedle sebe rostou už listy obalená vlhkomilná střemcha a bíle rozkvetlá světlomilná slivoň. Pokud bychom šli směrem do kopce přes strmý les, dostali bychom se do království, v němž už vládnou jen bíle rozkvetlé slivoně. Pokud bychom naopak zamířili směrem do údolí, dostaneme se […]

O původu života

Život stojí na velmi jednoduchých základech. Každá naše buňka si v sobě nese vzpomínku na prostředí, kde život vznikl. Podobně jako se nejvíce druhů soustředí na pomezí dvou různých prostředí, například louky a lesa, stejně tak se i ono pradávné prostředí nacházelo na pomezí. Na povrchu, který tvořil hranici mezi těmito dvěma světy, samovolně docházelo […]

O budoucnosti křivoklátské přírody

Jaro je zkrátka nádherné. Příroda se doslova mění před očima a bylinky, které před několika dny nebyly vidět, už kvetou krásnými barvami. Dnes jsem si vzpomněl na přírodovědce Vojena Ložka, který byl autoritou snad pro všechny naše biology, ale i (nejen křivoklátské) lesníky, ochranáře a další lidi. Jeho autorita však neplynula z funkce nebo postavení, […]

O paní úsvitu

Když se cítím nesvůj, má mysl uniká do jiných světů. Našim předkům pomáhalo polidšťování přírody vyhnout se nebezpečným místům a najít zdroje potravy. Ať už se jedná o příšery z bažin nebo o bohyni úrody ukazující sladké ovoce, díky podobným představám snáze přežili. Navzdory tomu, že se v okolním světě tyto představy ve skutečnosti nenachází, […]