Mlžná řeka Berounka

V dáli jsem spatřil zákruty řeky obklopené skalami. Na podmáčené louce se do výše zvedaly první rostliny, které nesměle hleděly na pupeny stromů nacházející se na okraji lesa. Navzdory kráse začínajícího jara se ve vzduchu vznášel divný pocit, který mi chtěl něco sdělit. Kdybych měl čas a prozkoumal celé okolí od drobných bahnitých tůní, proudu […]

Mezi světy: slivoň a střemcha

Přímo nad naším domem se nachází hranice mezi světy, na níž vedle sebe rostou už listy obalená vlhkomilná střemcha a bíle rozkvetlá světlomilná slivoň. Pokud bychom šli směrem do kopce přes strmý les, dostali bychom se do království, v němž už vládnou jen bíle rozkvetlé slivoně. Pokud bychom naopak zamířili směrem do údolí, dostaneme se […]

O budoucnosti křivoklátské přírody

Jaro je zkrátka nádherné. Příroda se doslova mění před očima a bylinky, které před několika dny nebyly vidět, už kvetou krásnými barvami. Dnes jsem si vzpomněl na přírodovědce Vojena Ložka, který byl autoritou snad pro všechny naše biology, ale i (nejen křivoklátské) lesníky, ochranáře a další lidi. Jeho autorita však neplynula z funkce nebo postavení, […]

Jaro v luhu

Luh je potřeba si užít, než zaroste kopřivami. Díky zachovanému přirozenému toku a padlým stromům je možné suchou nohou přecházet z jednoho břehu na druhý. Pomalu už budou kvést střemchy, které už před několika týdny měly spolu s bezy listy jako první, a obojí, jak jejich brzké listy, tak květy, je každoroční opravdová krása. Samozřejmě už […]

Trnový loužek

Trnový loužek … … místo většině návštěvníků skryté, kousek od našeho domu, kde jsem se před pár lety brodil v propadající se zemině s dcerou v nosítku … … co je na tomto místě úžasné, tedy pokud i za nejparnějšího léta nejste milovníci chladu a dorážejících komárů, jsou především místní staré jedle, které odolaly chřadnutí […]

První jarní květy v lesích u Křivoklátu

Jaro se v křivoklátských lesích ohlašuje květem prvních bylin, které se snaží využít dostatek slunečního světla před tím, než se stromy zahalí do svěže zeleného listí. V místních dubohabřinách a bučinách se jedná především o jaterníky, plicníky, sasanky, dymnivky, křivatce a hrachory. Jaterník podlíska má krásné fialové květy, které v záplavě spadaných listů z minulého […]

Příroda a kultura

V minulosti si většina lidí myslela, že z kultury vznikla příroda. Představovali si nějaké božstvo, které uvažovalo podobně jako lidé a mělo své kulturně podmíněné morální hodnoty, které si vynucovalo. Toto božstvo prvotní kultury pak stvořilo nebo uspořádalo svět, zemi, nebe, slunce, měsíc, hvězdy, ale i řeky, stromy, zvířata a lidi. Pokud se jednalo o […]