Zavírám les

Jdete stále hlouběji do lesa, do nitra skutečnosti, až se dostanete na vrchol k místu, které vám poskytne nadhled a spojí vás s celým světem. Co se asi honilo hlavou lidem na přelomu letopočtu, takzvaným Keltům, po jejichž odchodu se Křivoklátsko jako kouzelný les na bezmála tisíc let uzamklo? Zavírám, zavírám les, aby sem nikdo […]

Mlžná řeka Berounka

V dáli jsem spatřil zákruty řeky obklopené skalami. Na podmáčené louce se do výše zvedaly první rostliny, které nesměle hleděly na pupeny stromů nacházející se na okraji lesa. Navzdory kráse začínajícího jara se ve vzduchu vznášel divný pocit, který mi chtěl něco sdělit. Kdybych měl čas a prozkoumal celé okolí od drobných bahnitých tůní, proudu […]

Mezi světy: slivoň a střemcha

Přímo nad naším domem se nachází hranice mezi světy, na níž vedle sebe rostou už listy obalená vlhkomilná střemcha a bíle rozkvetlá světlomilná slivoň. Pokud bychom šli směrem do kopce přes strmý les, dostali bychom se do království, v němž už vládnou jen bíle rozkvetlé slivoně. Pokud bychom naopak zamířili směrem do údolí, dostaneme se […]

O původu života

Život stojí na velmi jednoduchých základech. Každá naše buňka si v sobě nese vzpomínku na prostředí, kde život vznikl. Podobně jako se nejvíce druhů soustředí na pomezí dvou různých prostředí, například louky a lesa, stejně tak se i ono pradávné prostředí nacházelo na pomezí. Na povrchu, který tvořil hranici mezi těmito dvěma světy, samovolně docházelo […]

O budoucnosti křivoklátské přírody

Jaro je zkrátka nádherné. Příroda se doslova mění před očima a bylinky, které před několika dny nebyly vidět, už kvetou krásnými barvami. Dnes jsem si vzpomněl na přírodovědce Vojena Ložka, který byl autoritou snad pro všechny naše biology, ale i (nejen křivoklátské) lesníky, ochranáře a další lidi. Jeho autorita však neplynula z funkce nebo postavení, […]

O paní úsvitu

Když se cítím nesvůj, má mysl uniká do jiných světů. Našim předkům pomáhalo polidšťování přírody vyhnout se nebezpečným místům a najít zdroje potravy. Ať už se jedná o příšery z bažin nebo o bohyni úrody ukazující sladké ovoce, díky podobným představám snáze přežili. Navzdory tomu, že se v okolním světě tyto představy ve skutečnosti nenachází, […]

O spletitosti lidské mysli

Nečekanou událostí, která postihla české země, byla náhlá smrt krále Přemysla II. v roce 1278. Samozřejmě dnes víme, že se k události podobného druhu schylovalo už delší dobu, neboť králi samotnému rostla mezi českou šlechtou opozice. Tento článek se však netýká pletich našich středověkých předků, ale obecných lidských vlastností, které se projevily na osudu dívky […]