100,00 

Děkuji vám mnohokrát za ochotu mou tvorbu podpořit! ❤️

Když se probudil, sluneční paprsky mu svítily přímo do očí. Nebe a země si prohodily místa. Meduwid myslel, že se dočista zbláznil. Teprve když se tak rozhlížel kolem sebe, uvědomil si, že visí hlavou dolu. Byl provazy přivázaný ke starému sukovitému dubu, který se nacházel na okraji políčka přímo ve stradonickém sídlišti v místě, kde bude mnohem později stát propadající se křesťanský kříž. V políčku se míhaly zlaté klasy, modré chrpy a červený mák. Byla doba kolem letního slunovratu, blížily se žně a slavnosti dožínek plné her a hodování, jak o tom svědčily u stromu připravené srpy. To ale nebylo vše. Meduwid byl dočista nahý, obličej měl hladce oholený a na hlavě pevně nasazený věnec z dubových listů a větviček. Meduwid pohlédl do dáli, na Krkavčí horu, z níž se podle pověstí za nocí ozývalo varovné krákání zvěstující budoucnost. „Co to má být?!“ vykřikl Meduwid zmateně. Tím vyplašil v koruně stromu sedící vrabce.

– Keltské město, Křivoklátské směsi, Přemysl Lúa Černý

Product total
Options total
Grand total
Kategorie:

Popis

Děkuji vám mnohokrát za ochotu mou tvorbu podpořit! ❤️

Když se probudil, sluneční paprsky mu svítily přímo do očí. Nebe a země si prohodily místa. Meduwid myslel, že se dočista zbláznil. Teprve když se tak rozhlížel kolem sebe, uvědomil si, že visí hlavou dolu. Byl provazy přivázaný ke starému sukovitému dubu, který se nacházel na okraji políčka přímo ve stradonickém sídlišti v místě, kde bude mnohem později stát propadající se křesťanský kříž. V políčku se míhaly zlaté klasy, modré chrpy a červený mák. Byla doba kolem letního slunovratu, blížily se žně a slavnosti dožínek plné her a hodování, jak o tom svědčily u stromu připravené srpy. To ale nebylo vše. Meduwid byl dočista nahý, obličej měl hladce oholený a na hlavě pevně nasazený věnec z dubových listů a větviček. Meduwid pohlédl do dáli, na Krkavčí horu, z níž se podle pověstí za nocí ozývalo varovné krákání zvěstující budoucnost. „Co to má být?!“ vykřikl Meduwid zmateně. Tím vyplašil v koruně stromu sedící vrabce.

– Keltské město, Křivoklátské směsi, Přemysl Lúa Černý

* Příspěvkem automaticky nevzniká žádný nárok na přidání vašeho jména na seznam dárců ani na jakékoliv ovlivňování podoby a směřování aplikace Křivobjevy nebo umělé inteligence Křivoklaij. Autor projektu sám podle svého nejlepšího svědomí rozhodne, která jména na seznamu uvede. Důvodem je především ochrana duševního vlastnictví a nezávislosti autorského projektu, který si autor nepřeje spojovat s žádným politickým, náboženským ani trestně stíhaným subjektem.

O odebráni vašeho jména ze seznamu můžete kdykoliv požádat na stránce Žádost o smazání údajů dostupné zde: https://www.krivoklatskesmesi.cz/zadost-o-smazani-udaju/.