Webová stránka Vindové byla sloučena se stránkou Křivoklátské směsi, na kterou jste byli právě přesměrováni. Doufám, že se tu dozvíte plno zajímavých informací o krajině a předcích!

Křivoklátské směsi představují myšlenky a příběhy, které vám pomohou se hlouběji ponořit do přírody, lesa, historie, rostlin a zvyků od doby bronzu, přes Kelty, středověk až po dnešek. Mým přáním je vzbudit ve vás vášeň pro poznání přírodních dějů a vašeho místa v nich. Jmenuji se Přemysl Lúa Černý a žiji kousek od hradu Křivoklátu, který je silně spjat s našimi českými dějinami. Jsem nadšenec do vědy, přírody, techniky, psaní, hudby a antické filozofie. Také jsem otcem dvou úžasných dětí. Chtěl bych s vámi sdílet vše podstatné, co o našem kraji, lidech, lese a o přírodě obecně vím, a budu rád, když se také něco zajímavého dozvím od vás. 😊

Jak začít? Podívejte se na nejnovější mapu objevů z aplikace Křivobjevy, poslední společné hledání, dotazník, nebo si projděte příběhy a ukázky z nich, něco o bylinách, případně další myšlenky. 😍 Pokud se ztratíte nebo se chcete na něco zeptat, najdete mě na Facebooku a Instagramu.

Křivoklátské směsi, The Brews of the Forest of Crooked Logs, represent thoughts and stories that will help you delve deeper into nature, the forest, history, plants, and customs from the Bronze Age, through the Celts, the Middle Ages, up to the present day. My wish is to ignite in you a passion for understanding natural processes and your place within them. My name is Přemysl Lúa Černý and I live near Křivoklát Castle, which is strongly tied to our Czech history. I am an enthusiast of science, nature, technology, writing, music, and ancient philosophy. I am also the father of two wonderful children. I would like to share with you everything important that I know about our region, its people, the forest, and nature in general, and I would be glad if I also learn something interesting from you. 😊

How to start? Take a look at the main story, the latest discovery map from the Křivobjevy app or the description of KřivoklAIj. 😍 If you get lost or want to ask something, you can find me on Facebook and Instagram.

Příspěvky