O paní úsvitu

Když se cítím nesvůj, má mysl uniká do jiných světů. Našim předkům pomáhalo polidšťování přírody vyhnout se nebezpečným místům a najít zdroje potravy. Ať už se jedná o příšery z bažin nebo o bohyni úrody ukazující sladké ovoce, díky podobným představám snáze přežili. Navzdory tomu, že se v okolním světě tyto představy ve skutečnosti nenachází, […]